Hvem er vi

Nordisk Kulturlandskapsforbund er en ideell interesseorganisasjon som arbeider for ivaretakelse, bruk og utvikling av kulturlandskapet med dets kultur– og naturelementer. Forbundet ble grunnlagt i 1986, og har ca 350 medlemmer fordelt i de nordiske landene.

I motsetning til mange andre miljøorganisasjoner har forbundet et nordisk perspektiv og samler innenfor sine vinger forvaltning, forskning og den interesserte allmennhet. Nordisk Kulturlandskapsforbund har valgt det nordiske perspektivet ut i fra behovet for å se de nasjonale kulturlandskapsinteressene i en større helhet. Forbundet drives av frivillige og mottar ingen driftsstøtte.

Et av forbundets viktigste oppgaver er å samle nordiske ressurspersoner til ulike fagseminar⁄konferanser og utgi faglige publikasjoner om aktuelle tema. Medlemsbladet Lommen og tidsskriftet Nordisk Bygd er forbundets egne publikasjoner. I tillegg utgis materiale i samarbeid med aktuelle faginstitusjoner, som blant annet Jordbruksverket i Sverige og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold i Norge.

 

Utskriftsvennlig side